ZELENI KREDITI

KREDITI ZA ADAPTACIJU – BEZ UKNJIŽBE NA NEKRETNINU
 
ROK OTPLATE – do 15 godina
IZNOS KREDITA – do 15.000,00 EUR

PRIMJER KALKULACIJE KREDITA

krediti-1429167169.jpg

**Efektivna kamatna stopa (EKS) je izračunat za kredit na 15 godina u iznosu 15.000 EUR, za bezgotovinsku isplatu kredita, te otplatu putem redovnog anuiteta


KREDITNI KALKULATOR:

zelim-kredit-gumb-1429104817.png


INSTRUMENTI OSIGURANJA POVRATA KREDITA:


1. javnobilježnički ovjerovljena isprava o zapljeni plaća svih sudionika u kreditu izuzev pomoraca kod inozemnog poslodavca
2. javnobilježnički ovjerovljena isprava o zapljeni računa svih sudionika u kreditu
3. bianco mjenice potpisane od svih sudionika u kreditu
4. polica riziko životnog osiguranja u 100% iznosu sa opadajućom osiguranom svotom (uplata premije jednokratno, može se uplatiti iz kredita), vinkulirana u korist Banke do konačne otplate kredita, ili
              - polica MŽO s osiguranom svotom od minimalno 10% iznosa kredita ili
              - jamac (u cijelosti kreditno sposoban) ili
              - depozit u visini 10% iznosa kredita
Osim gore navedenih uvjeta, kod kredita za adaptaciju bez uknjižbe na nekretninu primjenjuju se ostali propisani redovni uvjeti stambenih kredita.

     

NAKNADE PO KREDITU

1,25% od iznosa odobrenog kredita za bezgotovinsku isplatu

3,00 % od iznosa odobrenog kredita za gotovinsku isplatu kredita od 51% - 70% kod namjena izgradnje, dovršenja, dogradnje, rekonstrukcije i adaptacije stambenog objekta

3,50 % od iznosa odobrenog kredita za gotovinsku isplatu kredita od 71% - 100% kod namjena izgradnje, dovršenja, dogradnje, rekonstrukcije i adaptacija stambenog objekta
Maksimalna naknada po kreditu iznosi 2.900,00 kn

Za korisnike PREMIUM paketa tekućeg računa, naknada se umanjuje za 30% od redovne naknade.

NAKNADA za vođenje računa za otplatu kredita iznosi 14,00 kn mjesečno.

OSTALI UVJETI:

KORIŠTENJE KREDITA: 

Kredit se isplaćuje u kunskoj protuvrijednosti EUR-a po srednjem tečaju HNB-a za devize važećem na dan isplate kredita.

Na računu za otplatu kredita, klijent mora obavezno imati iznos rezerviranih sredstava u visini jednog mjesečnog anuiteta.

Rok korištenja kredita je najduže 3 mjeseca od dana sklapanja Ugovora o kreditu, odnosno za namjenu izgradnje stambenog objekta kod bezgotovinske isplate 12 mjeseci


OTPLATA KREDITA - putem ovršne isprave na plaću. Za klijente čiji poslodavac ne postupa po administrativnoj zabrani, obavezno je ugovaranje trajnog naloga.

Otplata se vrši u mjesečnim anuitetima izraženim u EUR po srednjem tečaju HNB-a za devize važećem na dan dospijeća anuiteta.

Kod namjene izgradnja, dogradnja, dovršenje ili rekonstrukcija ukoliko je iznos kredita veći od EUR 50.000 isplata kredita vrši se u tranšama, odnosno sukladno troškovniku i obavljenim radovima.

Za kredite preko 30.000,00 EUR koji se otplaćuje putem redovitog mjesečnog anuiteta, mogućnost ugovaranja počeka do 12 mjeseci.

Redovni anuitet - anuitet izračunat na ugovoreni rok otplate kredita.


POTREBNA DOKUMENTACIJA: popis potrebne dokumentacije za sve sudionike u kreditu nalazi se u prilogu ovog letka.
 

Navedeni uvjeti su informativnog karaktera. Sberbank d.d. sadržava pravo po potrebi zatražiti dodatnu dokumentaciju.   

Napomena: Banka zadržava pravo odbiti kreditni zahtjev bez obrazloženja.

Letak je dio općih uvjeta poslovanja Banke

 

Radi dodatnih informacija posjetite www.sberbank.hr, nazovite naš Kontaktni centar na besplatni telefon 0800- 0600 ili jednostavno dođite u jednu od naših poslovnica.

 

NAMJENA KREDITA: 


kupnja, izgradnja, dogradnja i dovršenje  nisko energetske stambene nekretnine - energetskog razreda A+, A ili B (uključivši i montažne kuće)

adaptacija u svrhu poboljšanja energetske učinkovitosti na postojećim objektima

refinanciranje stambenih kredita za poboljšanje energetske učinkovitosti (zelenih kredita) u drugim Bankama i unutar Sberbank d.d.


slika2-1429425833.jpg

slika4-1429425916.jpg


Poslušajte razgovor na Radio Zelini o javnoj tribini u Sv. Ivanu Zelini (17.04.2015.)

layer_play_button.png