PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

CERTIFIKATOR d.o.o.
Kostrenskih boraca 1, 51221 Kostrena
E-Mail: certifikator@email.t-com.hr
Tel: 051/289-199

EDDY ROPAC
Bujska 3b, 51000 Rijeka
E-Mail: eddy.ropac@gmail.com
Mob: 099/2105-520

GEO-RAD d.o.o.
Jelenje 155, 51218 Dražice
E-Mail: georad.jelenje@gmail.com
Tel: 051/230-058

GORING d.o.o.
B. Markovića 18, 51314 Ravna Gora
E-Mail: goring@ri.t-com.hr
Tel: 098/416-027

INGINSPEKT-OPATIJA d.o.o.
A. Raspora 26, 51410 Opatija
E-Mail: inginspekt@inginspekt-opatija.hr

RADAL d.o.o.
D. Šćitara 5, 51000 Rijeka
E-Mail: radal@ri.t-com.hr
Tel: 051/625-468

URED OVLAŠTENOG INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA NIKOLINA MATIJEVIĆ ZRINSKI

Marohnićeva 18, 51000 Rijeka
E-Mail: nikolina.zrinski@posa.t-com.hr
Mob: 091/5073-971slika2-1429425833.jpg

slika4-1429425916.jpg


Poslušajte razgovor na Radio Zelini o javnoj tribini u Sv. Ivanu Zelini (17.04.2015.)

layer_play_button.png