ZELENI KREDITI Za poboljšanje energetske učinkovitosti Vašeg dom


            KREDITI ZA POBOLJŠANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI VAŠEG DOMA

sberbanka.png 

 • Promjenjiva kamatna stopa već od 5,29% (EKS od 5,56%)
 • Rok otplate do 20 godina
 • Iznos kredita od 38.000,00 HRK do 1.900.000,00 HRK
 • Bez valutnog rizika
 • Bez obveznog statusa klijenta
Iskoristite prednosti Zelenog kredita

Povećajte energetsku učinkovitost kućanstava i smanjite mjesečne troškove režija za energiju i vodu do 60% te ukupno poboljšajte kvalitetu stanovanja i života.

 • Mogućnost kupnje, izgradnje, dogradnje i dovršenja nisko energetske stambene nekretnine - energetskog razreda A+, A ili B (uključivši i montažne kuće)

 • Mogućnost adaptacije postojećih nekretnina u svrhu poboljšanja energetske učinkovitosti

 • Mogućnost refinanciranja stambenih kredita za poboljšanje energetske učinkovitosti (zelenih kredita) u drugim Bankama i unutar Sberbank d.d.

 • Bez naknade za bezgotovinsku isplatu


PRIMJER KALKULACIJE KREDITA 

Iznos kredita u HRK Kamatana stopa, promijenjiva Efektivna kamatna stopa Rok otplate Broj anuiteta Iznos anuiteta u HRK Zbrojeni iznos glavnice, kamata i troškova po kreditu u HRK
600.000,00 5,29%* 5,56%*** 20 godina 240 4.056,48 984.416,20
600.000,00 5,99** 6,30%*** 20 godina 240 4.295,13 1.041.690,14


* Kamatna stopa uz status primarnog klijenta; podrazumijeva klijente s otvorenim tekućim računom u SBHR i redovitim mjesečnim primanjima, te klijente u postupku otvaranja tekućeg računa za primitak redovitih primanja

** Kamatna stopa bez statusa primarnog klijenta

***Efektivna kamatna stopa (EKS) je izračunata za kredit na 20 godina bez počeka u iznosu od 600.000,00 HRK, za bezgotovinsku isplatu kredita, te otplatu putem redovnog anuiteta, za nekretninu povešine 50 m2INSTRUMENTI OSIGURANJA POVRATA KREDITA: 

 1. javnobilježnički ovjerovljena isprava o zapljeni plaća svih sudionika u kreditu izuzev pomoraca kod inozemnog poslodavca.
 2. javnobilježnički ovjerovljena isprava o zapljeni računa svih sudionika u kreditu.
 3. bianco mjenice potpisane od svih sudionika u kreditu.
 4. polica osiguranja nekretnine koja se daje u zalog od požara i drugih opasnosti vinkulirana u korist Banke.
 5. založno pravo (hipoteka) na nekretnini:
  a) namjena adaptacija ili ukoliko je većinski dio namjene kredita adaptacija - iznos kredita može biti do 60% procijenjene vrijednosti nekretnine.
  b) sve ostale namjene - iznos kredita može biti do 90% procijenjene vrijednosti nekretnine.

  Kod kreditiranja izgradnje montažnih objekata potreban je upis založnog prava na zamjensku hipoteku koja zadovoljava uvjete opisane u točki 5.(nije prihvatljiv montažni objekt u izgradnji kao zalog). Iznimno za iznose do HRK 115.000 moguće je prihvatiti zemljište kao hipoteku. Dodatno, Banka ne prihvaća pod instrumente osiguranja drvene montažne kuće tzv. brvnare (fasada je od drvenih trupaca i / ili daska). 
 6. jedan do tri solidarnih jamaca ili polica mješovitog životnog osiguranja sa ugovorenom svotom 15% od iznosakredita ili polica riziko životnog osiguranja sa ugovorenom svotom 30% od iznosa kredita.


NAMJENA KREDITA: 

 • kupnja, izgradnja, dogradnja i dovršenje nisko energetske stambene nekretnine - energetskog razreda A+, A ili B (uključivši i montažne kuće)
 • adaptacija u svrhu poboljšanja energetske učinkovitosti na postojećim objektima
 • refinanciranje stambenih kredita za poboljšanje energetske učinkovitosti (zelenih kredita) u drugim Bankama i unutar Sberbank d.d.

IZNOS KREDITA

 • od 38.000,00 HRK do 1.900.000,00 HRK


ROK OTPLATE:

 • do 20 godina

 • do 15 godina za kredite s iznosom do 115.000,00 HRK


PREDUVJETI ZA SUDIONIKE U KREDITU (KORISNIK, SUDUŽNIK):  

 • punoljetni, kreditno sposobni državljanin Republike Hrvatske s prebivalištem u RH
 • sudionici (izuzev umirovljenika) u trenutku podnošenja zahtjeva za kredit, moraju biti zaposlene na neodređeno
 • tražitelj kredita treba imati najmanje 6 mjeseci neprekinutog radnog staža kod sadašnjeg poslodavca *
 • osobe zaposlene na određeno vrijeme moraju imati najmanje 24 mjeseci neprekinutog radnog staža, od toga minimalno 12 mjeseci kod sadašnjeg poslodavca. Sudužnik se uključuje sukladno procjeni Banke
 • osobe zaposlene na određeno na plovnim objektima (brodovima ili platformama) temeljem Ugovora o radu zaključenom s inozemnim poslodavcem mogu se prihvatiti u kreditni odnos kao korisnici kredita ukoliko su u zadnjih 24 mjeseca imali minimalno ukupno 12 mjesečnih primanja
 • u kreditni odnos obavezno se uključuje supružnik (ukoliko ga ima)
 • korisnik kredita, solidarni dužnici i jamci platci na konačni datum dospijeća kredita ne mogu biti stariji od 75 godina, odnosno do 70 godina ukoliko se radi o kreditu gdje je namjena adaptacija, odnosno ukoliko većinski dio namjene kredita spada pod namjenu adaptacije
 • status primarnog kredita nije obavezan (klijent s tekućim računom u Banci ili tekućim računom u postupku otvaranja, a na koji su usmjerena redovna primanja klijenta)


* Banka može, sukladno procjeni rizičnosti/boniteta, zatražiti i dulje trajanje neprekinutog radnog staža

U okviru jednog kreditnog zahtjeva mogu se pojaviti najviše dvije osobe zaposlene kod istog poslodavca i najviše 1 umirovljenik, obrtnik, osoba zaposlena kod obrtnika, osoba koja ostvaruje dohodak od samostalne djelatnosti ili osoba zaposlena kod osobe koja ostvaruje samostalnu djelatnost, te 1 osoba zaposlena u d.o.o. sa manje od 10 zaposlenih.
 

KAMATNA STOPA*:

 • 5,29%** godišnje, promjenjiva (EKS 5,56%) – uz status primarnog klijenta 
 • 5,99% godišnje, promjenjiva (EKS 6,30%) – bez statusa primarnog klijenta 

*Kamatna stopa se, sukladno Politici kamatnih stopa u kreditno-depozitnim poslovima s potrošačima (dostupna na www.sberbank.hr), sastoji od promjenjivog i fiksnog dijela.


**Kamatna stopa se uvećava za 0,70 p.p. za klijente koji nakon isplate kredita prestanu primati plaću na tekući račun u Banci ili priljev primanja nije uslijedio u roku od tri mjeseca od isplate kredita.

slika2-1429425833.jpg

slika4-1429425916.jpg


Poslušajte razgovor na Radio Zelini o javnoj tribini u Sv. Ivanu Zelini (17.04.2015.)

layer_play_button.png