BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA

SB INVEST d.o.o.
Branimirova 132, 35000 Slavonski Brod
E-Mail: sbinvest.sb@gmail.com
Tel: 035/260-352


BROD PROJEKT d.o.o.

Zrinska 41, 35000 Slavonski Brod
E-Mail: jakov.vidovic@sb.t-com.hr


PULLUS d.o.o.

Naselje Jelas 1c, 35000 Slavonski Brod
E-Mail: briva.rlovric@gmail.com


ARHIGRAM d.o.o.
Vladimira Nazora 2, 35400 Nova Gradiška
E-Mail: robert.klobucar@inet.hr


KALA d.o.o.
Frankopanska 97a, Cernik, 35400 Nova Gradiška
E-Mail: igorivansic@gmail.com
Mob: 097/7650-414


TERMODINAMIKA d.o.o.
Naselje A. Hebranga 4/19, 35000 Slavonski Brod


BIRO ULIČNI d.o.o.
P. Krešimira IV 5, 35000 Slavonski Brod


ALFA-INŽENJERING d.o.o.
Osječka 125, 35000 Slavonski Brod


ABP d.o.o.

Trg Kralja Tomislava 5/II, 35400 Nova Gradiška
E-Mail: branko.biondic@gmail.com


slika2-1429425833.jpg

slika4-1429425916.jpg


Poslušajte razgovor na Radio Zelini o javnoj tribini u Sv. Ivanu Zelini (17.04.2015.)

layer_play_button.png